Menu Đóng

Nhà hàng Phước Lộc Thọ Tân Phát 3

45/1-45/2, Nguyễn Thái Học, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 35 022 668 -35 022 669

(84-8) 35 022 668 -35 022 669

(84-8) 39 208 681

hotel@nhahangphuocloctho.vn

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng cao cấp, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts