Menu Đóng

Nhà khách Tao Đàn

35A, Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 291 177

(84-8) 38 291 177

(84-8) 38 290 726

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Khách sạn, Nhà khách

Related Posts