Menu Đóng

Quán Biển Dương

103-105, Nguyễn Tri Phương, Phường 7, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 561 256 – 38 592 474

(84-8) 38 561 256 – 38 592 474

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Hải Sản, Nhà hàng, quán ăn

Related Posts