Menu Đóng

Quán cơm tấm 449

449, An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Hồ Chí Minh

(84-8) 38 399 245

(84-8) 38 399 245

(84-8)

Khoảng giá: Chưa xác định

Posted in Nhà hàng, quán ăn, Quán Ăn

Related Posts