Menu Đóng

Quế Chi – Chè Tân Cương, Thái Nguyên

49-51, Bát Đàn, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

(84-4) 38 286 057 – 22 126 543

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Thực phẩm, Thực phẩm khác

Related Posts