Menu Đóng

Trung tâm y tế dự phòng Quận Ba Đình

101, Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

(84-4) 845 3029

Khoảng giá: Chưa xác định.

Posted in Trung tâm y tế, Y tế

Related Posts